รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC003467
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC003467
ชื่อเรื่อง ค.012คณิตศาสตร์ เล่ม2 ม.4
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง อเนก หิรัญ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 501. - -
สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์ มปป
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC003467

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC003467

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software