รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017011
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017011
ชื่อเรื่อง ถอดรหัส คณิตพิชิตแอดมิชชั่น
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คณิตศาสตร์ - คู่มือ
ชื่อผู้แต่ง เจี๋ย - ชัยรัตน์ เจษฏารัตติกร
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 510.02 - 9786167193021
สำนักพิมพ์ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 150
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017011

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017011

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software