รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017024
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017024
ชื่อเรื่อง นักดนตรีเอกของโลก เล่ม1
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ นักดนตรีเอก-ชีวประวัติ
ชื่อผู้แต่ง ทวี มุขธระโกษา
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 927.8 - 9789748466187
สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊ค
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 380
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017024

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017024

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software