รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017059
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017059
ชื่อเรื่อง รู้รอบครอบจักรวาลดนตรี
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ดนตรี
ชื่อผู้แต่ง สำเร็จ คำโมง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 780. - 9786115380039
สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 170
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017059

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017059

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software