รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017267
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017267
ชื่อเรื่อง ขนมเพิ่มรายได้
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ขนม
ชื่อผู้แต่ง ลุงขาว,มูลนิธิ-
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 641.86 - 9789745343351
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 95
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017267

เลขประจำตัว
รหัสสมาชิก
รหัสหนังสือ
ชื่อหนังสือ
วันยืม
วันคืน
วันส่ง
26313
MB09026
BC017267
ขนมเพิ่มรายได้
22/09/2559
26/09/2559

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017267

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software