รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017885
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017885
ชื่อเรื่อง Art Adventure เจาเวลาพิทักษ์โลกศิลปะเล่ม2 ตอนภารกิจพิทักษ์ภาพของดา วินชี
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ศิลปะ
ชื่อผู้แต่ง จองนายอง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 700. - 9786160812561
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 179
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017885

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017885

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software