รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018666
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018666
ชื่อเรื่อง รวมข้อสอบ GAT PAT1 PAT2
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ข้อสอบและเฉลย
ชื่อผู้แต่ง ดวงฤดี กาญจนพันธุ์,ผศ.-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 371.262 - 9789744326652
สำนักพิมพ์ ภูมิบัณฑิต
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 199
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018666

เลขประจำตัว
รหัสสมาชิก
รหัสหนังสือ
ชื่อหนังสือ
วันยืม
วันคืน
วันส่ง
24343
MB06636
BC018666
รวมข้อสอบ GAT PAT1 PAT2
20/07/2560
24/07/2560

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018666

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software