รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018739
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018739
ชื่อเรื่อง ชุดเกษตรกรรมลองทำดู : กุ้งก้ามกราม
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ กุ้่งก้ามกราม
ชื่อผู้แต่ง ส.พุ่มสุวรรณ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 639.68 - 9786160409129
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 195
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018739

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018739

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software