รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC010620
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC010620
ชื่อเรื่อง การละเล่นของเด็กไทย
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง นลินคู-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN . - 974-92614-5-3
สำนักพิมพ์ พิมพ์ดีด
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 295
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC010620

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC010620

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software