รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC012085
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC012085
ชื่อเรื่อง งานช่าง
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง สุรพงษ์ ศรีวินิจ-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 670. - 974-249-431-2
สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 45
สถานที่เก็บ 09
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC012085

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC012085

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software