รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC012282
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC012282
ชื่อเรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับช่างไฟฟ้า
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง นรินทร์ วัฒนกุล-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 629.2 -
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ปีที่พิมพ์ มปป
ราคา 55
สถานที่เก็บ 09
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC012282

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC012282

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software