รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC012594
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC012594
ชื่อเรื่อง ค012 ค022 คณิตศาสตร์ ม.3
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ประสานมิตร-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN . -
สำนักพิมพ์ ประสานมิตร
ปีที่พิมพ์ มปป
ราคา 45
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC012594

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC012594

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software