รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC012694
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC012694
ชื่อเรื่อง รวมเฉลยข้อสอบ ENTRANCE ระบบใหม่ คณิตศาสตร์1
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง ลออ เพิ่มสมบัติ-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN . - 974-308-636-6
สำนักพิมพ์ เอ.พี.กราฟฟิกส์ ดีไซด์
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 50
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC012694

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC012694

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software