รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC013163
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC013163
ชื่อเรื่อง เกมส์พลศึกษา
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 796. - 974-08-3859-6
สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 140
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC013163

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC013163

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software