รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC013843
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC013843
ชื่อเรื่อง แผนที่ทางหลวงในประเทศไทย
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ทางหลวง-แผนที่
ชื่อผู้แต่ง สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 912. - 9749079019
สำนักพิมพ์ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 140
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC013843

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC013843

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software