รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016500
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016500
ชื่อเรื่อง คู่มือ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ เศวตมาลย์-
ชื่อผู้แต่งร่วม นวลน้อย เจริญผล--
รหัสดิวอี้-ISBN 510. - 974-8399-10-9
สำนักพิมพ์ เทพรัตน์พับลิชชิ่งกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์ 2538
ราคา 95
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016500

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016500

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software