รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016539
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016539
ชื่อเรื่อง พืชสมุนไพร
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง นิจศิริ เรืองรังษี-
ชื่อผู้แต่งร่วม พยอม ตันติวัฒน์
รหัสดิวอี้-ISBN . - 974-276-731-9
สำนักพิมพ์ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์ 2534
ราคา 120
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016539

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016539

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software