รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016641
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016641
ชื่อเรื่อง คู่มือการจัดกิจกรรม สื่อนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อชีวิต ฉ.1
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ -
ชื่อผู้แต่ง สื่อและนวัตกรรมแห่่งการเรียนรู็-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 330.9593 - 9789744778130
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016641

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016641

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software