รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016677
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016677
ชื่อเรื่อง กติกากีฬาเปตอง ฉ.2
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่
ชื่อผู้แต่ง อารยา ถาวรสวัสดิ์กีฬากลางแจ้ง
ชื่อผู้แต่งร่วม ชื่อเรื่อง
รหัสดิวอี้-ISBN 796. -
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016677

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016677

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software