รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016748
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016748
ชื่อเรื่อง คุณแม่สำราญ ในดวงใจ
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ประวัติ
ชื่อผู้แต่ง สำราญ วรปัญญา
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 920.72 -
สำนักพิมพ์ บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016748

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016748

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software