รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016756
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016756
ชื่อเรื่อง ปวดศีรษะ บำบัดง่ายได้ด้วยตัวเอง
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ โรคปวดศีรษะ
ชื่อผู้แต่ง อาภา
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 616.8491 - 9749242254
สำนักพิมพ์ ด้วยรัก
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 110
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016756

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016756

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software