รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016770
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016770
ชื่อเรื่อง ไม้ผลเศรษฐกิจ 10 ชนิด
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ไม้ผลเศรษฐกิจ
ชื่อผู้แต่ง ไม้ผลเศรษฐกิจ
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 634. - 9749378849
สำนักพิมพ์ เพชรกะรัต
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 240
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016770

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016770

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software