รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016803
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016803
ชื่อเรื่อง สบู่ ศิลปะประดิษฐ์การแกะสลัก
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การแกะสลัก
ชื่อผู้แต่ง ศุภลักษณ์ ทับทวี
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 736.95 - 9740410096
สำนักพิมพ์ เพชรกะรัต
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 185
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016803

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016803

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software