รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016810
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016810
ชื่อเรื่อง มหันตภัยของยาเสพติด
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ยาเสพติด
ชื่อผู้แต่ง เสาวนีย์ ภูชุม
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 615.78 - 6161300012
สำนักพิมพ์ เพชรกะรัต
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 170
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016810

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016810

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software