รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016819
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016819
ชื่อเรื่อง คู่มืออาหารเสริมรายได้สำหรับประกอบอาชีพ
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การปรุงอาหาร
ชื่อผู้แต่ง คู่มืออาหารเสริมรายได้สำหรับประกอบอาชีพ
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 641.5 - 9748278780
สำนักพิมพ์ เพชรกะรัต
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 320
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016819

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016819

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software