รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016839
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016839
ชื่อเรื่อง เทคนิคและลวดลาย การปักผ้า
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ งานเย็บปักถักร้อย
ชื่อผู้แต่ง เทคนิึคและลวดลาย การปักผ้า
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 746.44 - 9749087860
สำนักพิมพ์ ซี.อาร์.เอส.ยูนิเวอร์แซล
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016839

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016839

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software