รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016846
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016846
ชื่อเรื่อง เฉลยข้อสอบจริง ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คณิตศาสตร์-ข้อสอบและเฉลย
ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง โพธิ์ทอง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 510. - 9743948558
สำนักพิมพ์ เดอะบุคส์
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 40
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016846

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016846

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software