รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016856
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016856
ชื่อเรื่อง เฉลยข้อสอบ ฉ.จริง O-NET ม.3
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การทดสอบความสามารถ-การสอบ
ชื่อผู้แต่ง วิภาวี พัฒนะวาณิช
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 373.076 - 9743948442
สำนักพิมพ์ เดอะบุคส์
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 75
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016856

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016856

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software