รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016859
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016859
ชื่อเรื่อง การปอก คว้านและการแกะสลักผลไม้
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การแกะสลักผลไม้
ชื่อผู้แต่ง ภัทราวุธ ทองแย้ม
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 736.91 - 9749797191
สำนักพิมพ์ แม่บ้าน
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 250
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016859

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016859

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software