รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016861
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016861
ชื่อเรื่อง การแกะสลักผักสดและผลไม้พร้อมวิธีการจัด
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การแกะสลักผัก
ชื่อผู้แต่ง อาภา จงจิตต์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 736.91 - 9745281875
สำนักพิมพ์ อักษราพิพัฒน์
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 390
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016861

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016861

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software