รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017233
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017233
ชื่อเรื่อง วาดภาพระบายสี สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ สีอะครีลิค สีน้ำมัน
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ การวาดเขียน
ชื่อผู้แต่ง พิษณุ ประเสริฐผล-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 741. - 9789742256135
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 200
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017233

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017233

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software