รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017236
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017236
ชื่อเรื่อง วาดเส้นด้วยดินสอ
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ การวาดเส้น
ชื่อผู้แต่ง พิษณุ ประเสริฐผล-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 741. - 9789749480325
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 100
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017236

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017236

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software