รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017409
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017409
ชื่อเรื่อง กบนอกกะลา สวนสนุก ฮา สุข ฉ่ำเสียว เ่ล่ม 63
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ นันทนาการ
ชื่อผู้แต่ง ภัทราพร สังข์พวงทอง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 790.068 - 9786167095431
สำนักพิมพ์ ไซเบอร์พริ้น
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 180
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017409

เลขประจำตัว
รหัสสมาชิก
รหัสหนังสือ
ชื่อหนังสือ
วันยืม
วันคืน
วันส่ง
26340
MB09468
BC017409
กบนอกกะลา สวนสนุก ฮา สุข ฉ่ำเสียว เ่ล่ม 63
26/12/2559
28/12/2559

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017409

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software