รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017426
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017426
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์ new sat
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง สุทิน พูลสวัสดิ์,ดร.
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 510. - 9789748003474
สำนักพิมพ์ 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 350
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017426

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017426

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software