รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017621
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017621
ชื่อเรื่อง จานเด็ด เมนูชีวจิต
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การปรุงอาหาร
ชื่อผู้แต่ง ิิอมรินทร์พริ้นติ้ง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 641.5 - 9786162078934
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 69
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017621

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017621

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software