รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017728
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017728
ชื่อเรื่อง คู่มือ อย.น้อย รู้แล้วบอกต่อ ฉ.มัธยมศึกษา
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ การคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่ง สาธารณสุข,กระทรวง-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 381.34 - 9786161111298
สำนักพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017728

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017728

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software