รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017782
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017782
ชื่อเรื่อง สร้างงานแอนิเมชั่นให้มีชีวิตด้วย FLASH BASIC
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อรรถประโยชน์
ชื่อผู้แต่ง เอกเทพ ภักดีศิริมงคล-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 006.696 - 9789741697830
สำนักพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 349
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017782

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017782

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software