รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017864
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017864
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.1-2-3
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คู่มือเตรียมสอบ
ชื่อผู้แต่ง กนกวลี อุษณกรกุล
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 510. - 9789744328373
สำนักพิมพ์ ภูมิบัณฑิต
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 229
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017864

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017864

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software