รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017876
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017876
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ศิลปกรรมตะวันตก
ชื่อผู้แต่ง วุฒิ วัฒนสิน,รองศาสตราจารย์
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 709.033 - 9786167133034
สำนักพิมพ์ สิปประภา
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 220
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017876

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017876

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software