รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017879
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017879
ชื่อเรื่อง ศิลปะกับการสร้างสรรค์
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ศิลปกรรม
ชื่อผู้แต่ง ทินกร บัวพูล
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 372.5 - 9789740325123
สำนักพิมพ์ วี.พริ้นท์
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 170
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017879

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017879

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software