รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017881
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017881
ชื่อเรื่อง สุนทรียศาสตร์:หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ สุนทรียศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง กำจร สุนพงษ์ศรี
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 701.17 - 9789740330905
สำนักพิมพ์ วี.พริ้นท์
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 360
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017881

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017881

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software