รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017883
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017883
ชื่อเรื่อง Art Adventure เจาเวลาพิทักษ์โลกศิลปะเล่ม1 ตอนสกัดแผนร้ายทำลายภาพของฟาน ก๊อก
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ศิลปะ
ชื่อผู้แต่ง จองนายอง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 700. - 9786160812554
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 179
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017883

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017883

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software