รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017887
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017887
ชื่อเรื่อง ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การออกแบบ
ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ พิชยะสุนทร
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 745. - 9789740329640
สำนักพิมพ์ วี.พริ้น
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 400
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017887

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017887

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software