รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017893
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017893
ชื่อเรื่อง ประวัติดนตรีและนักประพันธ์
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ประวัติดนตรีและนักประพันธ์
ชื่อผู้แต่ง ลำจุล ฮวบเจริญ
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 780.9 - 9786165111805
สำนักพิมพ์ ดวงกมลพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 198
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017893

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017893

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software