รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018025
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018025
ชื่อเรื่อง รวมสุดยอดข้อสอบเตรียมสอบ PAT 2 (ฟิสิกส์)
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คู่มือสอบ
ชื่อผู้แต่ง ช่วง ทมทิตชงค์
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 530.2 - 9789744024336
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ด พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 125
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018025

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018025

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software