รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018525
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018525
ชื่อเรื่อง คณิต ม.ต้น ทบทวนได้ง่ายๆใน8วัน
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ คณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ประวัิติ เพียรเจริญ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 510. - 9789744434111
สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 180
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018525

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018525

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software