รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018547
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018547
ชื่อเรื่อง GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เล่มที่2 ฉบับพื้นฐาน
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ คณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง เสรี สุขโยธิน-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 510.76 - 9786162580758
สำนักพิมพ์ เดอะบุคส์
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 175
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018547

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018547

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software