รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018585
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018585
ชื่อเรื่อง ชุดเกษตรกรรมลองทำดู : เห็ดฟาง
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ เห็ดฟาง
ชื่อผู้แต่ง ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ี-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 635.8 - 9786160413065
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 195
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018585

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018585

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software