รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018754
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018754
ชื่อเรื่อง กีฬามวยไทย ขั้นตอนและเทคนิคการฝึก
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ มวยไทย
ชื่อผู้แต่ง สมบูรณ์ ตะปินา,ผศ.
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 796.83 - 9786162070167
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชื่ง
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 290
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018754

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018754

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software