รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018786
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018786
ชื่อเรื่อง รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยความถนัดทางวิศวกรรม
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ข้อสอบและเฉลย
ชื่อผู้แต่ง สมัย เหล่าวานิชย์-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 378.166013 - 9786162371035
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 125
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018786

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018786

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software